Kurzy

Instruktorský kurz S.D.S

Datum: 23. – 24. 10. 2021
Cena: 200 Euro
Přihlašování do 20.10.2021!!
Místo: Krav Maga Centrum České Budějovice
Pražská tř. 2729
PŘIHLÁŠKA

Základní dvoudenní kurz k získání základních instruktorských dovedností. Kurz je určen pro instruktory sebeobrany, absolventy kurzů SAMI Combat Systems.
Kurz je zakončený Instructor Level 1
Kurz poved Peter Weckauf

Kurz: Instruktor Sebeobrany

Vzdělávací instituce Mgr. Jindřich Petřík je držitelem akreditace MŠMT s oprávněním pořádat kurz Instruktor Sebeobrany v rozsahu 150 hodin, po jehož absolvování je možné získání vázané živnosti – Poskytování služeb v oblasti sebeobrany.
Číslo akreditace: MSMT-2841/2020-1/33

Kurz: Instruktor branných aktivit

Pracovní činnost: Instruktor pobytu v přírodě
Číslo akreditace: MSMT-43978/2020-2/9
Počet hodin: 150 (65 teorie, 85 praxe)
Obsah: Kurz je zaměřený na získání základních dovedností a metodického postupu výuky v oblasti branných aktivit. Vyučovaná témata jsou sebeobrana, vodní turistika, střelecká příprava, lezení a slaňování, první pomoc a zdravověda, atletika, topografie a techniky přežití. Dále příprava překážek pro extrémní závody, organizování letních pobytových táborů a příměstských táborů pro děti.
Pro koho je kurz určen:
Instruktoři bojových sportů a sebeobrany, učitelé tělesné kultury na ZŠ a SŠ, pořadatele letních táborů, pořadatele příměstských táborů, pořadatele teambuildingů, pedagogové volného času a další.
Podmínka přijetí do kurzu: min. 18 let (v den ukončení zkouškou), SŠ vzdělání
Cena: 8000,-Kč
-v ceně je zahrnuto zapůjčení základního vybavení pro vodní turistiku, lezení a slaňování, zdravotnický materiál, pronájem prostor pro výuku a lektorská činnost
-v ceně není zahrnuto ubytování a strava – možno zajistit přespání v tělocvičně zdarma
Termíny:
2.-6.6.2021, 9.-13.6.2021, 2.-5.7. 2021 (povinná účast na 80% výuky)
Minimální počet účastníků: 8


Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací instituce Mgr. Jindřich Petřík  (č.j.: MSMT-19111/2020-1)je držitelem akreditace MŠMT s oprávněním pořádat programů v rámci DVPP – Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Číslo akreditace: MŠMT-1096/2020-2-94

Akreditované programy:

  • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy (20 hodin)
  • Rozšířená první pomoc pro pedagogy – absolventy Zdravotníka zotavovacích akcí či Základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogy
  • Kurz sebeobrany pro pedagogy
  • Ochrana člověka za mimořádných událostí – Ozbrojený útočník
  • Seznámení s přípravou a řešením mimořádných událostí ve škole a školských zařízeních