Akreditované kurzy

Kurz: Moderní trendy a metodika kontaktních a úpolových cvičení v tělesné výchově 

Obsah kurzu :
Kurz je zaměřený na zavedení prvků kontaktních cvičení do tělesné výchovy zábavnou a bezpečnou formou tak, aby si děti přirozeně zvykly na fyzický kontakt, na který v dnešní době není velký důraz, ale velice pozitivně vede ke správnému fyzickému a kondičnímu rozvoji a v neposlední řadě posiluje psychickou odolnost.

Naučíme vás správnou metodiku  úpolových a kontaktních cvičení vzhledem k postupné adaptaci na kontakt a k bezpečnosti při cvičení. Ukážeme vám zásobu průpravných úpolových cvičení, cvičení ve dvojici a hromadných her vycházejících z úpolových sportů a rovněž se budeme zaměřovat na správnou techniku pádů.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Kurz je vhodný pro učitele tělesné výchovy na I . II. stupni ZŠ, Učitelé tělocviku středních škol a gymnázií

Na průpravné úpolové hry a cvičení snadno navážete základní techniky sebeobrany, na které připravujeme kurz na podzim.

Garant kurzu: Mgr. et Mgr. Jindřich Petřík

Datum: 31. 5. 2024
Čas: 8:00 – 12:00
Místo: Centrum Bojových Sportů České Budějovice, Pražská tř. 2729
Minimální počet: 8
Maximální počet: 20
Cena: 800,-Kč

Kurz: Instruktor Sebeobrany

Vzdělávací instituce Mgr. Jindřich Petřík je držitelem akreditace MŠMT s oprávněním pořádat kurz Instruktor Sebeobrany v rozsahu 150 hodin, po jehož absolvování je možné získání vázané živnosti – Poskytování služeb v oblasti sebeobrany.
Číslo akreditace: MSMT-2841/2020-1/33

Termín kurzu: připravujeme


Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací instituce Mgr. Jindřich Petřík  (č.j.: MSMT-19111/2020-1)je držitelem akreditace MŠMT s oprávněním pořádat programů v rámci DVPP – Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Číslo akreditace: MŠMT-1096/2020-2-94

Akreditované programy:

  • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy (20 hodin)
  • Rozšířená první pomoc pro pedagogy – absolventy Zdravotníka zotavovacích akcí či Základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogy
  • Kurz sebeobrany pro pedagogy
  • Ochrana člověka za mimořádných událostí – Ozbrojený útočník
  • Seznámení s přípravou a řešením mimořádných událostí ve škole a školských zařízeních