Akreditace

Kurz: Instruktor Sebeobrany

Vzdělávací instituce Mgr. Jindřich Petřík je držitelem akreditace MŠMT s oprávněním pořádat kurz Instruktor Sebeobrany v rozsahu 150 hodin, po jehož absolvování je možné získání vázané živnosti – Poskytování služeb v oblasti sebeobrany.
Číslo akreditace: MSMT-2841/2020-1/33


Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací instituce Mgr. Jindřich Petřík  (č.j.: MSMT-19111/2020-1)je držitelem akreditace MŠMT s oprávněním pořádat programů v rámci DVPP – Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Číslo akreditace: MŠMT-1096/2020-2-94

Akreditované programy:

  • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy (20 hodin)
  • Rozšířená první pomoc pro pedagogy – absolventy Zdravotníka zotavovacích akcí či Základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogy
  • Kurz sebeobrany pro pedagogy
  • Ochrana člověka za mimořádných událostí – Ozbrojený útočník

Termíny:

Program: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy
Program bude zaměřený pro trenéry bojových sportů a sebeobrany
Datum: 13. – 14. 6. 2020
Místo: Krav Maga Centrum – Pražská tř. 2729, České Budějovice
Cena: 2000,-Kč
Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 8

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování programu DVPP s akreditací MŠMT

Určeno pro: učitelé ZŠ, MŠ, SŠ,SOU, VOŠ, učitelé gymnázií, ředitelé škol, vedoucí a trenéři sportovních kroužků a klubů